bæredygtige byer og lokalsamfund

BYER OG LOKALSAMFUND SKAL GØRES INKLUDERENDE, SIKRE OG BÆREDYGTIGE INDEN 2030

Mere end halvdelen af verdens befolking bor nu i byområder. I 2050 vil dette tal være steget til to tredjedele af jordens befolkning – svarende til 6,5 milliarder mennesker.

Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer, og det skønnes at omkring 1 milliard mennesker bor under slumlignende forhold.

Fotograf - Enneke Hempen

Vi lever i en kompleks verden, der bliver mere og mere præget af menneskets tilstedeværelse. Vi skal passe bedre på vores jord, hvis vi skal undgå store katastrofer og problemer. Idéen med mit billede er at give et dystopisk indblik i, hvad der kan ske, hvis ikke vi finder på nye måder at leve på. Der kommer til at være mange flere mennesker på denne jord om nogle år, og vi skal allesammen have plads til at leve. Der er brug for innovative og grønne løsninger og byplanlægning.