Vi og verdensmålene

Substainable development goals

Verdensmålene
FNs 17 verdensmål og 169 delmål forpligter alle FNs 193 medlemslande til inden 2030 at arbejde hen mod en bæredygtig udvikling for vores verden. Med kun 10 år tilbage til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult er verdenssamfundet stillet foran en massiv opgave. Nogle vil kalde opgaven utopisk og erklære verdensmålene uopnåelige, og for den helt almindelige viborgenser er verdens problemer som sult og klimakatastrofer ikke i vores daglige tankebaner.

Vi har brug for at blive mindet om, at verdensmålene findes, og fotografiet som medie er fantastisk til at kommunikere forholdvis komplekse problemstillinger og gøre dem vedkommende for os alle. 

Substainable development goals

Udstillingen
Gennem en udstilling omkring FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling ønsker fotografuddannelsen på Medieskolerne i samarbejde med Viborg Bibliotekerne at bidrage til oplysningen om verdensmålene i Viborg.

Udstillingen består af 17 billeder, som er skabt af fotografuddannelsen. De udstillede billeder er ikke illustrationer af verdensmålene, men tankevækkende, spørgsmålssøgende billeder omkring hvert verdensmål. På hvert billede er det tilknyttede verdensmål præsenteret, og det er netop i samspillet mellem tekst og billede at fotografelevernes faglige kunnen udkrystalliserer en følelse, en tanke eller et spørgsmål i forhold til verdensmålene. 

Fotografeleverne der har arbejdet på dette projekt er halvvejs gennem uddannelsen. De er lige nu et spændende sted i deres uddannelse, hvor de kan det meste og hvor de får fokus på fortællingen og kommunikationen i deres billeder. 

UNESCO Creative Cities
UNESCO Creative Cities Network blev oprettet i 2004 for at fremme internationalt samarbejde med og mellem byer, der har anerkendt kultur og kreativitet som en strategisk faktor for bæredygtig byudvikling.

UNESCOS netværk udgøres af globalt førende byer, som alle bruger kreativitet som et strategisk redskab indenfor 7 temaer. Viborg er udpeget som Creative City under temaet Media Arts – et tema, som inddrager alle visuelle udtryksformer med teknologiske komponenter. Netværket består nu af 17 byer – bl.a. Toronto, Tel Aviv, Austin, Dakar, Sapporo og Lyon. Viborg optages som den eneste by i Nordeuropa.

Fundamentet for UNESCO’s arbejde er FN’s verdensmål med stærke, forpligtende værdier som social og kulturel mangfoldighed med stort fokus på uddannelse og ligestilling for alle. De kreative byer har en særlig opgave i at bruge kreativiteten som afgørende faktor for bæredygtig samfundsudvikling. Globale udfordringer kan nemlig ikke løses udelukkende ved brug af traditionelle metoder. Det kræver, at der er byer som Viborg, der arbejder med nye metoder. Kreative formidlingsformer er et afgørende redskab, hvis vi vil omsætte FN´s Verdensmål til konkrete handlinger, som alle kan forstå. Her kan Viborg gøre en stor forskel i verden.