livet på land

ØKOSYSTEMER PÅ LAND SKAL BESKYTTES & OG GENOPRETTES INDEN 2030

I dag ser vi en hidtil uset forringelse af landbrugsjord der foregår 30 til 35 gange hurtigere end tidligere i historien. 12 millioner hektar går hvert år tabt på grund af tørke og ørkendannelse, og det påvirker fattige samfund over hele verden.

Tilsvarende sker der et dramatisk fald i biodiversiteten, og mange dyre- plantearter er i fare for at uddø.

Fotograf - Christian M. Andersen

I dag ødelægger vi økosystemerne, skaber ørkendannelse ved udpining af jorden og tab af biodiversitet. Den udvikling ville jeg stille på en spids rent visuelt ved at fortælle at alt levende ender på en kirkegård. Billedet består af billeder fra klitområder, grusgrave, strande og en kirkegård.

Selve grundideen var indlysende, men den endelige udgave blev finpudset og justeret i tæt dialog med mine faglærere. Som fotograf er jeg visuel kommunikatør og privat er jeg klimaaktivist. Jeg har aldrig før lavet et tilsvarende billede, men vil med tiden skabe flere værker.