ligestilling mellem kønnene

DER SKAL VÆRE LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG KVINDERS RETTIGHEDER SKAL STYRKES INDEN 2030

Der er store uligheder I adgangen til lønnet arbejde i nogle lande, og der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Seksuel vold og udnyttelse, ulige fordeling af husligt arbejde samt diskrimination i offentlige beslutningsprocesser forbliver store barrierer.

Det skønnes at 18 procent af kvinderne i faste forhold har oplevet fysisk eller seksuel vold inden for det sidste år.

Fotograf - William Høyer

Som en mand med manglende perspektiv for hvad det vil sige at være kvinde, har jeg her prøvet at posere mandlige og kvindelige modeller ens. Der er en ulighed mellem kønnene, og ved at arbejde med iturevne billeder, vil jeg fremhæve denne ulighed.