livet i havet

VERDENS HAVE SKAL BEVARES OG SIKRES BÆREDYGTIGT UDNYTTELSE INDEN 2030

I dag bliver der overfisket med omkring 30 procent i verdenshavene, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproduceres bæredygtigt. Den stigende udledning af drivhusgasser betyder en kraftig stigning i havforsurning mod år 2100, hvilket har uoprettelige konsekvenser for havmiljøet.

Fotograf - Pernille Stockmal

Livet i havet er uigennemsigtigt og dog samtidig en del af vores helt almindelige hverdag. Vi ser det nærmest ikke, kun overfladisk, men mindes næsten dagligt i medierne om, at havene lider på grund af vores valg.

Jeg har valgt at bruge et helt klassisk og lidt kækt portræt til at vise samspillet mellem det gængse og det smertefulde – mellem vores helt normaliserede og daglige adfærd og de globale implikationer, som følger heraf. Verdenshavene er i krise, og vi drikker os sukkerhøje på plasticcola.