bæredygtig energi

ALLE SKAL HAVE ADGANG TIL PÅLIDELIG OG BÆREDYGTIG ENERGI INDEN 2030

En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer til transport og elektricitet, skaber drastiske ændringer i klimaet. Det har en synlig effekt på alle kontinenter.
9 ud af 10 mennesker i verden har nu adgang til elektricitet, og da efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden.

Fotograf - Mikkel Hansen

Jeg havde flere forskellige idéer med fossile brændstoffer, som jeg havde tænkt ind i nogle miljøer, hvor de optræder både negativt og positivt. Mine lærere på skolen anbefalede, at billedet ikke skulle fremstå negativt, og idéen til dette billede fik jeg sammen med en klassekammerat i bilen på vej hjem fra skole. Vi sad bare og snakkede om hinandens billeder og fyrede en masse idéer afsted. I billedet er vist noget negativt, som vi skal ændre til noget positivt.